Термопомпи

НИК ГРУП 2013 ЕООД проектира и изгражда инсталации с термопомпи за: отопление и охлаждане на къщи, вили, административни и производствени сгради и др., за затопляне на чиста вода за битови нужди, както и за затопляне на басейни и др.

НИК ГРУП 2013 ЕООД извършва всички свързани с това проучвания и поема подръжката и сервиза на инсталацията, след нейното изграждане.

За да се създаде геотермално отопление е необходима термопомпа. За разлика от други източници на енергия, термопомпите изчерпват топлина от околната среда: дълбочинни сондажи, от почвата, от подпочвените води и от въздуха, поради което има три вида термопомпи:

  • земя – вода
  • вода – вода
  • въздух – вода

Термопомпените системи могат да ви осигурят над 70 % икономия на електроенергия за отопление, в зависимост от използваната термопомпа и от вида на отоплителните тела.

НИК ГРУП 2013 ЕООД монтира в своите отоплителни инсталации високоефективните и надеждни термопомпи на “Thermia Heat Pums” – Arvika, Sweden.

Термопомпите са произведени в Швеция и са с над 90 годишна история, специализирана в развитието на ефективни термопомпи. Те осигуряват изключителен комфорт, съчетан с най-нисък разход на енергия.

Цялостните системи за отопление и климатизация  на сградата НИК ГРУП 2013 ЕООД може да проектира и изгради за вас и соларна система за битова гореща вода и подпомагане на отоплението съчетана с подово отопление.

Термопомпи – Фейсбук